Plastikkugeln / Watteeier / Styroporkugeln / Wattekugeln

Plastikkugeln / Plastikeier / Wattekugeln / Watteeier / Styropokugel / Styroporkegel 
Plastikkugel
halbschalen

PLK-001/  5cm       Fr.1.40.-
PLK-002/  6cm       Fr.1.40.-
PLK-003/  8cm       Fr.2.40.-
PLK-004/10cm       Fr.2.80.-
PLK-005/12cm       Fr.3.80.-

PLK-006/ 6cm        Fr.2.30.-
(pinkfarbig)
Plastikeier
halbschalen

PLE-001/  6cm    Fr. 1.30.-
PLE-002/  8cm    Fr. 1.95.-
PLE-003/10cm    Fr. 2.40.-
PLE-004/12cm    Fr. 4.30.-
PLE-005/14cm    Fr. 4.65.-

transparent
Wattekugel
aus Zellstoff 

WK-009-50/  8mm Fr.3.80.-
Beutel à 50 Stück
WK-001-50/10mm Fr.3.80.-
Beutel à 50 Stück
WK-002-50/12mm Fr.4.00.-
Beutel à 50 Stück
WK-003-40/15mm Fr.4.00.-
Beutel à 40 Stück
Wattekugel
aus Zellstoff

WK-004-35/18mm Fr.4.00.-
Beutel à 35 Stück
WK-005-35/20mm Fr.4.00.-
Beutel à 35 Stück
WK-012-25/25mm Fr.4.00.-
Beutel à 25 Stück
WK-006-15/30mm Fr.4.00.-
Beutel à 15 Stück
Wattekugel
aus Zellstoff 

WK-007-8/40mm   Fr.4.00.-
Beutel à 8 Stück
WK-008-4/50mm   Fr.4.00.-
Beutel à 4 Stück
WK-010-1/60mm   Fr.1.50.-
Beutel à 1 Stück
WK-011-1/70mm   Fr.2.00.-
Beutel à 1 Stück
 
Halbeier
aus Zellstoff (Watte)

WE-14-10 / 24x36  Fr.2.50.-
Beutel à 10 Stück
Watteeier
aus Zellstoff

WE-003-15/ 22x30 Fr.3.90.-
Beutel à 15 Stück
WE-004-10/ 29x38 Fr.3.90.-
Beutel à 10 Stück
WE-005-5  / 39x48 Fr.3.90.-
Beutel à 5 Stück
WE-006-3  / 42x60 Fr.3.90.-
Beutel à 3 Stück
Eier
aus Styropor (voll)

SP-046 /   6cm      Fr.1.20.-
Beutel à 2 Stück
SP-020 /   8cm      Fr.1.20.-
Beutel à 2 Stück
SP-021 /  10cm     Fr.1.60.-
Beutel à 2 Stück
SP-022 /  12cm     Fr.2.30.-
Beutel à 2 Stück
Eier (Halbschalen)
aus Styropor

SP-023 / 15cm      Fr.4.30.-
Einzeln
SP-024 / 20cm      Fr.6.60.-
Einzeln
Elipse (Zapfen)
aus Styropor

SP-047 /  10cm     Fr.2.40.-
Einzeln